Tervetuloa!

Olen Mervi Tolvanen ja olen kiinnostunut
tablet-laitteiden hyödyntämisestä
varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja minusta

Teoriaa

Teoriaosiossa pohditaan pedagogisesta näkökulmasta,
kuinka tablet-laite soveltuu varhaiskasvatukseen.

Katso lisää

Blogi

Blogissani kerron omia kokemuksia ja
havaintoja tabletin käytöstä lasten kanssa.

Katso blogiani

Mobiilileikkejä

Mobiilileikkeihin olen koonnut mielenkiintoisia
ja uudenlaisia leikki-ideoita lapsille
hyödyntäen tablet-laitteita.

Mobiilileikeistä lisää

Koulutusta

Tästä osiosta löydät lisää tietoa koulutuksista
ja tapahtumista.

Katso lisää

ITK 2013 Esittelyteksti

Comments are closed

Teknologian lisääntyessä yhteiskunnassamme kasvattajat ovat uudenlaisen haasteen edessä. Pysyvätkö varhaiskasvattajat mukana siinä kehityksessä, johon mobiiliteknologia-ajan lapset ovat kasvamassa? Kasvattajilla on vastuu reagoida yhteiskunnan kehitykseen ja luoda lapsille nykyajan mukaisia kasvu- ja oppimisympäristöjä. Millaisia nämä ympäristöt ovat ja kuinka tekniset haasteet valjastetaan pedagogiikan käyttöön?

Mobiiliteknologia tarjoaa kasvattajalle uudenlaisen tavan päästä osalliseksi lapsen maailmaa. Lapsi puolestaan voi tuoda ajatuksiaan entistä paremmin näkyville ja samalla motivoitua uuden oppimiseen hauskalla tavalla. Tablet-laitteet voivat toimia yhtenä työvälineenä helpottaen kasvattajan arkea – ei suinkaan hankaloittaa sitä. Etenkin lasten havainnointiin ja dokumentointiin laite antaa hyvät mahdollisuudet. Helppokäyttöisyytensä vuoksi tablet-laite on nopea omaksua. Tämän ovat huomanneet etenkin lapset, joiden käsiin laite näyttäisi sopivan erityisen hyvin. Pienen kokonsa vuoksi tablet-tietokone säästää myös tilaa. Tabletti ei sido lasta yhteen paikkaan, toisin kuin perinteinen pc-tietokone. Tästä avautuu mahdollisuus liikkumisen, teknologian ja oppimisen yhdistämiseen pedagogiikan keinoin. Varhaiskasvatukseen saataisiin myös uudenlaisia toimintamalleja.

Toteutimme kesällä 2012 Kuopion Snellman-kesäyliopistolla kaksi iPad-kurssia osana Lasten yliopiston toimintaa. Yhtenä tavoitteena oli motivoida 7-12-vuotiaita lapsia liikkumaan tablet-laitteen innoittamina. Lapset suorittivat erilaisia kummitus-, liikunta- ja seikkailuratoja. Radoilla edettiin qr-koodeista saatujen vihjeiden tai valmiiden appsien perusteella. Matkan varrella suoritettiin mm. luku-, liikunta- ja kädentaitoja harjoittavia tehtäviä. Mediataitoja lapset harjoittivat keräämällä matkalta havaintoja omalle tabletille äänittämällä, valokuvaamalla ja videoimalla. Seikkailuradat vaativat lapsilta yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Samalla he tutustuivat mm. eri planeettoihin ja erilaisiin ammatteihin. Tablet-laitteen pedagogisessa hyödyntämisessä vain opettajan mielikuvitus on rajana.

Kasvattajien on tärkeää näyttää lapsille ja nuorille, että mobiiliteknologiaa voidaan käyttää muuhunkin, kuin ainoastaan peli- ja viihdekäyttöön. Tabletin avulla voidaan harjoittaa vuorovaikutukseen ja tunne-elämään liittyviä taitoja sekä motivoida lapsia leikkimään ja liikkumaan. Tablet-laite voi toimia myös yhtenä tukivälineenä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Lisäksi foorumissa esitellään, kuinka Göteborgissa tablettia käytetään päiväkotilasten kielellisten taitojen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.