Tervetuloa!

Olen Mervi Tolvanen ja olen kiinnostunut
tablet-laitteiden hyödyntämisestä
varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja minusta

Teoriaa

Teoriaosiossa pohditaan pedagogisesta näkökulmasta,
kuinka tablet-laite soveltuu varhaiskasvatukseen.

Katso lisää

Blogi

Blogissani kerron omia kokemuksia ja
havaintoja tabletin käytöstä lasten kanssa.

Katso blogiani

Mobiilileikkejä

Mobiilileikkeihin olen koonnut mielenkiintoisia
ja uudenlaisia leikki-ideoita lapsille
hyödyntäen tablet-laitteita.

Mobiilileikeistä lisää

Koulutusta

Tästä osiosta löydät lisää tietoa koulutuksista
ja tapahtumista.

Katso lisää

Sadutus

Comments are closed

Sadutus on kielellistä tietoisuutta monipuolisesti kehittävä menetelmä, jossa lapsi kertoo sadun ja aikuinen kirjaa sen sanatarkasti ylös. Lopuksi aikuinen lukee vielä sadun lapselle ääneen. Näin lapselle selviää puhutun ja kirjoitetun tekstin välinen yhteys. Kasvattajalle sadutus puolestaan paljastaa lapsen ajattelun ja puheen kehityksen tason. Kehitystä voidaan seurata, kun satuihin lisätään päivämäärät.

Sähköisen median lisääntyminen tuo omat haasteensa ja mahdollisuutensa lapsen oppimiselle. Kasvattajan velvollisuus on pysyä mukana kielen kehityksessä. Suomalainen kieli ja kulttuuri ovat muuttumassa kansainvälistymisen myötä. Facebook ja Skype ovat nykyajan lapsille jo tuttuja käsitteitä. Nykyisin kouluissa opetellaan lukemaan vielä aapisista. Tulevaisuudessa esimerkiksi äänikirjat ovat osa kielen oppimista -perinteisiä loruja, satuja ja riimejä kuitenkaan unohtamatta.

Nurmilaakso, M. & Välimäki A-L, toim. (2011) Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino.

Pohdintaa:

Sadutettaessa iPadilla opettajan ei tarvitse erikseen kirjoittaa satua paperille ja sitten uudestaan puhtaaksi tietokoneelle, vaan dokumentoinnin voi tehdä suoraan laitteelle. Pienen kokonsa ja nopeutensa vuoksi iPad on helppo napata työvälineeksi lapsiryhmään milloin vain. Kirjoittaminen on nopeampaa, jos ottaa myös erillisen näppiksen käyttöön. Sadutuksen olennainen osa on juuri kirjoittaminen, siksi tätä vaihetta ei voi hypätä yli, vaikka tekniikka sen mahdollistaakin. (vrt. äänittäminen ja sen kuuntelu) Toisaalta kirjoittamista voi vielä vauhdittaa käyttämällä appsia, joka reagoi puheeseen ja tallentaa sen valmiiksi kirjoitettuun muotoon.