Tervetuloa!

Olen Mervi Tolvanen ja olen kiinnostunut
tablet-laitteiden hyödyntämisestä
varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja minusta

Teoriaa

Teoriaosiossa pohditaan pedagogisesta näkökulmasta,
kuinka tablet-laite soveltuu varhaiskasvatukseen.

Katso lisää

Blogi

Blogissani kerron omia kokemuksia ja
havaintoja tabletin käytöstä lasten kanssa.

Katso blogiani

Mobiilileikkejä

Mobiilileikkeihin olen koonnut mielenkiintoisia
ja uudenlaisia leikki-ideoita lapsille
hyödyntäen tablet-laitteita.

Mobiilileikeistä lisää

Koulutusta

Tästä osiosta löydät lisää tietoa koulutuksista
ja tapahtumista.

Katso lisää

Aakkosmuistipeli

Comments are closed

Useat kieltä kehittävät menetelmät ovat hyvin yksinkertaisia. Esimerkiksi aakkosmuistipelissä (aakkonen ja sillä alkava kuva) yhdistyy monta kielellisen kehityksen aluetta: Äännetietoisuus kehittyy, kun lapsi etsii kirjainta ja sitä vastaavaa äännettä. Lapsi joutuu erottelemaan alkuäänteitä sekä hahmottamaan sanoja. Aakkoset ovat eräs tärkeimpiä lasten lukutaitoa kehittäviä asioita. Peli kehittää myös mieleenpainamista ja muistia, vuorovaikutustaitoja, oman vuoron odottamista ja pettymyksen sietokykyä.

Nurmilaakso, M. & Välimäki A-L, toim. (2011) Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino.

Pohdintaa:

Kielen kehityksen erilaisia menetelmiä on helppo toteuttaa esim. iPadilla. Muistipelejä ja äänikirjoja on integroitavissa moniin eri teemoihin.