Tervetuloa!

Olen Mervi Tolvanen ja olen kiinnostunut
tablet-laitteiden hyödyntämisestä
varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja minusta

Teoriaa

Teoriaosiossa pohditaan pedagogisesta näkökulmasta,
kuinka tablet-laite soveltuu varhaiskasvatukseen.

Katso lisää

Blogi

Blogissani kerron omia kokemuksia ja
havaintoja tabletin käytöstä lasten kanssa.

Katso blogiani

Mobiilileikkejä

Mobiilileikkeihin olen koonnut mielenkiintoisia
ja uudenlaisia leikki-ideoita lapsille
hyödyntäen tablet-laitteita.

Mobiilileikeistä lisää

Koulutusta

Tästä osiosta löydät lisää tietoa koulutuksista
ja tapahtumista.

Katso lisää

Symbolifunktio

Comments are closed

Maineikkaan kielen tutkijan, Jean Piaget`n mukaan symbolifunktion heräämisen jälkeen lapsen sanavarasto kehittyy nopeasti. Symbolifunktio merkitsee kykyä esittää jotain merkillä, symbolilla tai muulla objektilla. Tämä ilmenee lapsilla ensin esim. piirtämisenä ja maalaamisena, myöhemmin äänteiden erotteluna. Sanojen tuottaminen vaatii lapselta kykyä ymmärtää niiden merkitys sekä taitoa ääntää sana ja käyttää sitä kommunikaation välineenä. Sanojen yhdistäminen lauseiksi vaatii puolestaan erottelu- ja yhdistelykykyä ja suunnitelmallisuutta. Erilaiset ympäristötekijät, kuten perhe, harrastukset ja monipuoliset virikkeet vaikuttavat suuresti lapsen sanavarastoon.

Nurmilaakso, M. & Välimäki A-L, toim. (2011) Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino.

Pohdintaa:

Tablettilaitteita käyttäessään lapsi löytää merkityksiä kuvakkeiden takaa. Hän oppii myös tiedon hakemisen perusteita, sillä tietty symboli avaa pääsyn tiettyyn paikkaan. Näinhän aikuinenkin hakee tietoa, tosin kirjoitetussa muodossa. Piirtämiseen on saatavilla monenlaisia appseja. Lapsen kiinnostuksen saattaa herättää esim. värikäs Kids Doodle, jossa löytyy myös ”väriä vaihtavia kyniä”. Isommille lapsille on tarjolla ”peilikuvapiirtämistä” tai suunnitteluohjelmia geometrisine muotoineen. Lapsi voi harjoitella äänteitä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisella tavalla. Oma valinnan vapaus motivoi etsimään ja oppimaan uutta.