Tervetuloa!

Olen Mervi Tolvanen ja olen kiinnostunut
tablet-laitteiden hyödyntämisestä
varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja minusta

Teoriaa

Teoriaosiossa pohditaan pedagogisesta näkökulmasta,
kuinka tablet-laite soveltuu varhaiskasvatukseen.

Katso lisää

Blogi

Blogissani kerron omia kokemuksia ja
havaintoja tabletin käytöstä lasten kanssa.

Katso blogiani

Mobiilileikkejä

Mobiilileikkeihin olen koonnut mielenkiintoisia
ja uudenlaisia leikki-ideoita lapsille
hyödyntäen tablet-laitteita.

Mobiilileikeistä lisää

Koulutusta

Tästä osiosta löydät lisää tietoa koulutuksista
ja tapahtumista.

Katso lisää

Kielellinen kehitys

Comments are closed

Kieli antaa ainekset ajatteluun, havaitsemiseen, tuntemiseen ja tietämiseen. Kieli on vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden perusta. Erityisen tuen tarve lapsilla ja nuorilla on kasvanut 2000-luvulla ja se liittyy valtaosin kielellisen kehityksen ongelmiin. Varhaiskasvatuksessa puhumista ja kielen ymmärtämistä tuetaan leikinomaisesti, lapsille sopivin oppimismenetelmin. Kasvattajat luovat lapsille kielellisesti rikkaita oppimisympäristöjä, joissa ilolla ja naurulla on keskeinen asema. Kasvuympäristöjen muuttuessa kielen kehitykseen ja sen tukemiseen tarvitaan paitsi loruja, riimejä, satukirjoja ja keskusteluja, myös tietokonepelejä ja multimediakielen taitamista.

Toisaalta, kulttuuriympäristön muutos on johtanut siihen, että yhä useampi lapsi oppii lukemaan jo esiopetusvuoden aikana tai ennen sitä. Tähän vaikuttaa logojen, kirjainten, värien, kuvien ja tekstien runsaus ympärillämme.

Nurmilaakso, M. & Välimäki A-L, toim. (2011) Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino.

Pohdintaa:

Opettaja on eriyttämisen ja erityisopetuksen järjestämisen haasteen edessä. Lasten ongelmat kielellisessä kehityksessä ovat kasvaneet. Toisaalta samaan aikaan on kasvanut myös niiden lasten määrä, jotka osaavat lukea jo hyvinkin varhain.

Mobiiliteknologia tarjoaa yhden mahdollisuuden järjestää opetusta samanaikaisesti – yhdessä tilassa – niin, että eritasolla olevat lapset voivat edetä omien kykyjensä mukaisesti.