Tervetuloa!

Olen Mervi Tolvanen ja olen kiinnostunut
tablet-laitteiden hyödyntämisestä
varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja minusta

Teoriaa

Teoriaosiossa pohditaan pedagogisesta näkökulmasta,
kuinka tablet-laite soveltuu varhaiskasvatukseen.

Katso lisää

Blogi

Blogissani kerron omia kokemuksia ja
havaintoja tabletin käytöstä lasten kanssa.

Katso blogiani

Mobiilileikkejä

Mobiilileikkeihin olen koonnut mielenkiintoisia
ja uudenlaisia leikki-ideoita lapsille
hyödyntäen tablet-laitteita.

Mobiilileikeistä lisää

Koulutusta

Tästä osiosta löydät lisää tietoa koulutuksista
ja tapahtumista.

Katso lisää

Category Archives: Teoriaa

Sadutus

Comments are closed
Sadutus on kielellistä tietoisuutta monipuolisesti kehittävä menetelmä, jossa lapsi kertoo sadun ja aikuinen kirjaa sen sanatarkasti ylös. Lopuksi aikuinen lukee vielä sadun lapselle ääneen. Näin lapselle selviää puhutun ja kirjoitetun tekstin välinen yhteys. Kasvattajalle sadutus puolestaan paljastaa lapsen ajattelun ja puheen kehityksen tason. Kehitystä voidaan seurata, kun satuihin lisätään päivämäärät. Sähköisen median lisääntyminen tuo omat haasteensa
Lue lisää

Symbolifunktio

Comments are closed
Maineikkaan kielen tutkijan, Jean Piaget`n mukaan symbolifunktion heräämisen jälkeen lapsen sanavarasto kehittyy nopeasti. Symbolifunktio merkitsee kykyä esittää jotain merkillä, symbolilla tai muulla objektilla. Tämä ilmenee lapsilla ensin esim. piirtämisenä ja maalaamisena, myöhemmin äänteiden erotteluna. Sanojen tuottaminen vaatii lapselta kykyä ymmärtää niiden merkitys sekä taitoa ääntää sana ja käyttää sitä kommunikaation välineenä. Sanojen yhdistäminen lauseiksi vaatii
Lue lisää

Kielellinen kehitys

Comments are closed
Kieli antaa ainekset ajatteluun, havaitsemiseen, tuntemiseen ja tietämiseen. Kieli on vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden perusta. Erityisen tuen tarve lapsilla ja nuorilla on kasvanut 2000-luvulla ja se liittyy valtaosin kielellisen kehityksen ongelmiin. Varhaiskasvatuksessa puhumista ja kielen ymmärtämistä tuetaan leikinomaisesti, lapsille sopivin oppimismenetelmin. Kasvattajat luovat lapsille kielellisesti rikkaita oppimisympäristöjä, joissa ilolla ja naurulla on keskeinen asema. Kasvuympäristöjen muuttuessa
Lue lisää

Aakkosmuistipeli

Comments are closed
Useat kieltä kehittävät menetelmät ovat hyvin yksinkertaisia. Esimerkiksi aakkosmuistipelissä (aakkonen ja sillä alkava kuva) yhdistyy monta kielellisen kehityksen aluetta: Äännetietoisuus kehittyy, kun lapsi etsii kirjainta ja sitä vastaavaa äännettä. Lapsi joutuu erottelemaan alkuäänteitä sekä hahmottamaan sanoja. Aakkoset ovat eräs tärkeimpiä lasten lukutaitoa kehittäviä asioita. Peli kehittää myös mieleenpainamista ja muistia, vuorovaikutustaitoja, oman vuoron odottamista ja
Lue lisää